00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Kakovost življenja bolnikov z artrozo kolkov ali/in kolen

Andrej Kravos, Marta Jerman

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Andrej Kravos
Dobrna 34A, 3204 Dobrna
Telefon +386 37134327
E–pošta kravos.andrej@siol.net

Izvleček

Namen: Osteoartroza je kronična degenerativna bolezen sklepov, ki močno vpliva na življenje obolelih. Je najpogostejša sklepna bolezen, njena prevalenca s starostjo narašča. Za srčno–žilnimi obolenji je drugi najpogostejši vzrok invalidnosti v razvitem svetu. V zadnjih desetletjih so se začeli razvijati vprašalniki za ugotavljanje z zdravjem povezane kakovosti življenja, ki je pomembno merilo izida zdravljenja kroničnih bolezni, pa tudi napovedni dejavnik mortalitete. COOP vprašalnik je veljaven in zanesljiv vprašalnik, obenem pa tudi enostaven in uporaben v družinski medicini.

Metode: V presečni raziskavi smo ugotavljali vpliv artroze kolk-ov (-a) in/ali kolen (-a) na kakovost življenja. Izvedli smo jo na naključnem vzorcu opredeljenih bolnikov v ambulanti družinske medicine z rentgensko dokazano boleznijo. Zbrali smo podatke o bolnikovi starosti, spolu, delu in službi, pridruženih boleznih, pogostnosti in tipu telesne vadbe, o zdravljenju in samozdravljenju osteoartroze. Vsak bolnik je izpolnil COOP vprašalnik. Analizirali smo različne vidike kakovosti življenja in njihovo povezanost z opazovanimi dejavniki pri posameznih bolnikih.

Rezultati: Vprašalnik je vrnilo 131 od 155 povabljenih bolnikov. 72% je bilo žensk. Osteoartroza kolena je pogostejša kot osteoartroza kolka. Moški imajo bolj redno fizično dejavnost kot ženske (p = 0.049). Ženske se poslužujejo zdravljenja osteoartroze pogosteje kot moški (p = 0.038). 43,5% bolnikov ima srednjo kvaliteto življenja (ocena 3), kar 46,6% slabo (ocena 4 in 5) in le 1,5% dobro (ocena 1 in 2). Največ težav so bolniki navedli pri fizični zmogljivosti in pri splošnem zdravstvenem stanju. Kakovost življenja je bila slabša pri ženskah, pri obolelih v višjih starostnih skupinah, pri tistih, ki se nič ne gibajo, pri tistih z artrozo več skupin sklepov in pri tistih s pridruženimi obolenji, razen srčno–žilnega.

Zaključek: Bolniki z artrozo kolk-ov (-a) in/ali kolen (-a) imajo slabo kakovost življenja. Največ težav imajo s fizično zmogljivostjo, najmanj pa z družabno aktivnostjo.


Celoten članek