00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Kirurško zdravljenje akutnega izpaha pogačice s kostnim odlomkom pri otrocih

Nina Fokter Dovnik, Andraž Dovnik, Samo K. Fokter

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za ortopedijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za medicino in šport, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Samo K. Fokter
Klinika za kirurgijo, Oddelek za 
ortopedijo; Univerzitetni klinični center
Maribor, Ljubljanska 5, SI–2000
Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211541

Izvleček

Namen: O zdravljenju akutnega iz- paha pogačice pri otrocih in mladostnkih še ni jasnega konsenza. Tradicionalno zdravljenje prvega poškodbenega izpaha pogačice je bilo konzervativno, zaradi novih spoznanj o medialnih stabilizatorjih pogačice pa nekateri avtorji v zadnjem času priporočajo operacijsko zdravljenje. Pričujoča raziskava opisuje srednjeročne subjektivne in funkcionalne rezultate operacijskega zdravljenja akutnega izpaha pogačice s pridruženim osteohondralnim odlomkom pri otrocih in mladostnikih, mlajših od osemnajst let. 
 
Metode: Retrospektivno smo zbrali podatke 16 bolnikov (osmih deklic in osmih dečkov), povprečno starih 14,9 (12–17) let z akutnim izpahom po- gačice. Pri vseh bolnikih smo na rentgenskih posnetkih ugotovili prisotnost znotrajsklepnih odlomkov. Bolnike smo operacijsko zdravili z artroskopsko odstranitvijo (12 primerov) ali refiksacijo (4 primeri) osteohondralnih odlomkov in neposrednim popravilom medialne patelofemoralne vezi, kjer je bilo to še mogoče (13 primerov). Bolnike smo pregledali po šestih mesecih in z dvanajstimi (75 %) opravili telefonski pogovor po povprečno štirih (2–7) letih. 
 
Rezultati: Dva izmed 16 bolnikov (12,5 %) sta imela po- novni izpah pogačice. Povprečno doseženo število točk po subjektivnem IKDC točkovniku ob zadnjem sledenju je bilo 86 (63–100), po Marx Activity Rating Scale pa 9,2 (2–16). 
 
Zaključki: Neposredna kirurška rekonstrukcija medialne patelofemoralne vezi predstavlja možnost preprečitve ponov- ne dislokacije in subluksacije pogačice. Posebej primerna je lahko ob prvem travmatskem izpahu pogačice pri otrocih in mladostnikih z osteohondralnimi zlomi in obsežnejšo okvaro medialnih stabilizatorjev pogačice.

Celoten članek