00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Kirurško zdravljenje imunokompromitiranega bolnika z invazivno glivično okužbo

Kristijan Skok, Damjan Vidovič, Goran Gačevski, Bojan Veingerl, Jure Auda, Anton Crnjac

Bolnišnica Graz II, Oddelek za patologijo, Graz, Avstrija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za torakalno kirurgijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Kristijan Skok, dr. med., LKH Graz II,
Oddelek za patologijo, Göstinger Str. 22,
Oddelek za ortopedijo, Ljubljanska 5,
8020 Gradec, Avstrija
Telefon: +386 70389054
E-pošta: kristijan.skok@gmail.com

Izvleček

Namen: V prispevku želimo prikazati primer uspešnega kirurškega zdravljenja hudo imunsko oslabelega bolnika z invazivno glivično okužbo.

Prikaz primera: Na Oddelek za torakalno kirurgijo je bil zaradi nenadnega težkega dihanja sprejet 58-letni bolnik, sicer 30 let kadilec. RTG PC je govoril v prid obsežnega pnevmotoraksa. Šlo je za bolnika z znanim T-celičnim limfomom, B-limfomom tipa MALT, kronično obstruktivno pljučno boleznijo ter stanjem po kemoterapiji in radioterapiji. V času hospitalizacije se je bolnikovo stanje začelo slabšati. Odkrili smo spremembe na pljučih, ki so v kombinaciji z laboratorijskimi izvidi govorile v prid glivični okužbi. Po odvzemu kužnin se je izkazalo, da gre za glivično okužbo z Aspergillus fumigatus. Po predhodni konzultaciji z drugimi specialisti smo opravili kirurški poseg. Opravljena je bila »video assisted toracoscopic surgery«, nato pa torakotomija z ekscizijo apeksa desnih pljuč (tumorja in bule) s hemostazo po poškodbi interkostalne arterije. Končno diagnozo smo postavili na podlagi mikrobioloških in histopatoloških izvidov. Uvedena je bila primerna antimikotična terapija z vorikonazolom. Po kontrolnem CT-ju, ki ni pokazal novih sprememb ali progresa bolezni, smo bolnika v hemodinamsko stabilnem stanju z novo terapijo odpustili v domačo oskrbo.

Zaključek: Kljub slabim napovednim dejavnikom je bil operativni poseg učinkovit in bolnikovo stanje se je zelo izboljšalo.


Celoten članek