00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Kumulativna stopnja zanositve in živorojenih otrok pri intrauterini inseminaciji in in vitro fertilizaciji pri parih z nepojasnjeno neplodnostjo

Nejc Kozar, Borut Kovačič, Milan Reljič, Vilma Kovač

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in porodništvo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Dr. Nejc Kozar, dr. med., Univerzitetni
klinični center Maribor, Klinika
za ginekologijo in perinatologijo,
Oddelek za reproduktivno medicino in
ginekološko endokrinologijo, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 40575389
E-pošta: nejc@kozar.me

Izvleček

Namen: Zdravljenje nepojasnjene neplodnosti zajema številne možnosti, med katerimi sta najpogosteje uporabljeni intrauterine inseminacija (IUI) ter in vitro fertilizacija (IVF). Namen raziskave je bil analizirati in primerjati uspešnost IUI in IVF v zdravljenju nepojasnjene neplodnosti.

Metode: Retrospektivna raziskava je vključevala 914 ciklusov IUI, opravljenih pri 355 parih, in 302 postopka
IVF pri 161 parih z nepojasnjeno neplodnostjo, zdravljenih v UKC Maribor med leti 2012 in 2014. Analizirali
smo razlike med stopnjo zanositve ter stopnjo živorojenih otrok, stopnjo večplodnih nosečnosti ter napovedne dejavnike za uspešnost IUI.

Rezultati: Razlika v kumulativni stopnji zanositve in stopnji živorojenih otrok med IUI in IVF po 4 ciklih je bila statistično pomembna (22,0 % vs. 71,8 %; p < 0,001 za stopnjo zanositve in 16, % vs 64,8 % za stopnjo živorojenosti). Razlika med stopnjo večplodnih nosečnosti ni bila pomembna (16,4 % vs 17,6 %; p = 0,936). Z uporabo logistične regresije smo za pomembne napovedne dejavnike za uspešnost IUI opredelili trajanje neplodnosti, celokupno število semenčic ter tip stimulacije jajčnikov (p = 0,014, p = 0,036 in p = 0,046).

Zaključek: Skladno s pričakovanji se je IVF izkazal za superiorno metodo glede na stopnjo zanositve in živorojenih otrok. Kljub temu IUI ostaja pomembna metoda v zdravljenju neplodnosti, saj nudi dobre rezultate ob manjši invazivnosti. Za zagotavljanje najboljše uspešnosti IUI je potrebno pri izbiri parov upoštevati napovedne dejavnike.


Celoten članek