00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru – mnenja študentov o študiju

Dušica Pahor

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Smo dobri ali slabi, kje smo v primerjavi z drugimi? To so vprašanja, ki se nam vedno znova postavljajo. Kaj je tisto, kar nas bo naredilo boljše, nas popeljalo v svet najboljših?


Celoten članek