00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Motnja avtističnega spektra – diferencialno diagnostični pomisleki pri fantu z dvojno obremenjujočim okoljem

Hojka Gregorič Kumperščak

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za pediatrijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak,
dr. med., Univerzitetni klinični center
Maribor, Klinika za pediatrijo, Enota
za otroško in mladostniško psihiatrijo,
Ljubljanska 5, SI-2000 Maribor
Telefon +00386 23212276
Fax +00386 23312393
E-pošta: hojka.kumperscak@ukc-mb.si
hojka.gregoric@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Primer fanta s simptomi, značilnimi za motnjo avtističnega spektra, predstavljamo z namenom opozoriti na diferencialno diagnostična vprašanja, ki se lahko porajajo ob spremljanju teh bolnikov.
 
Poročilo o primeru: Motnje avtističnega spektra so opredeljene s kvalitativnimi spremembami v socialnih stikih, sporazumevanju in v interesih ter aktivnostih.V primeru fanta, ki ga predstavljamo, so opisani simptomi prepleteni z vplivom dvojno stigmatizirajočega okolja. Prvič, bolnik pripada etnični skupini, ki je znana po svoji rezerviranosti v komunikaciji ne samo do tujcev, ampak tudi v sklopu družine. In drugič, njegova situacija v ožji družini je dodatno obremenjujoča. 
 
Zaključek: Dvojno stigmatizirajoče okolje je po našem mnenju pomembno vplivalo na fantov razvoj in je ključno pri razumevanju njegovega stanja.

Celoten članek