00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Nagovor dekana red. prof. dr. Ivana Krajnca ob otvoritvi Medicinske fakultete Univerze v Mariboru 18. september 2013

Ivan Krajnc

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje!
 
V uvodu mi dovolite, da se vam zahvalim, da ste se udeležili naše proslave v tako velikem številu, da ste se udeležili  otvoritve nove stavbe Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.
 
Mineva 7 let, ko smo v vodstvu Medicinske fakultete  Univerze v Mariboru (MF UM) pričeli razmišljati tudi o svojem domu. 
 
MF je delovala na številnih lokacijah, v prostorih rektorata  UM, v prostorih Univerzitetnega kliničnega centra Maribor  (UKC MB) in v prostorih Zavod za zdravstveno varstvo  Maribor.

Celoten članek