00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Nova metoda merjenja urodinamike, primerna za domačo uporabo na osnovi kapacitivnosti

Gregor Nikolić, Igor But, Andraž Stožer, Iztok Kramberger

Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Laboratorij za elektronske in informacijske sisteme, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za fiziologijo, Taborska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Dr. Iztok Kramberger, Univerza v
Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko, Laboratorij
za elektronske in informacijske sisteme,
Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Slovenija
E-pošta: iztok.kramberger@um.si

Dr. Andraž Stožer, Univerza v
Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut
računalništvo in informatiko, Laboratorij
za fiziologijo, Taborska ulica 8, 2000
Maribor, Slovenija
E-pošta: andraz.stozer@um.si

Izvleček

Namen: Urinska inkontinenca prizadene velik del ženske in moške populacije in eden prvih presejalnih testov so urodinamske meritve. Med najpreprostejšimi napravami, ki ne dajejo zadostne količine podatkov, in napravami, ki dajejo kopico podatkov, a so cenovno nedostopne in se uporabljajo le v kliničnih testih, je velik prepad. Cilja raziskave sta bila preučiti obstoječe metode merjenja urodinamike in razviti metodo, ki bi zmanjšala prepad med prej omenjenimi napravami ter omogočila široko dostopnost.

Metode: Raziskava je vključevala pregled obstoječih urodinamskih metod in odločitev za kapacitivno metodo kot metodo, s katero bi lahko dosegali zastavljene cilje. Izdelali smo pripomoček za validiranje kapacitivne metode z namestitvijo elektrod na zunanjo stran zbirne posode. Kapacitivna metoda velja za potrjeno, vendar zanjo še ni literature o morebitnih kliničnih validacijah. Zato smo izvedli primerjavo razvite kapacitivne naprave z validirano gravimetrično napravo Dorado KT, ki se uporablja v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

Rezultati: Rezultati meritev kažejo precejšnje ujemanje med obema napravama pri merjenju volumna (p = 0,936) ter pri merjenju maksimalnega (p = 0,327) in povprečnega pretoka (p = 0,136). Grafična poteka spreminjanja volumna in pretoka v času kažeta veliko stopnjo prekrivanja.

Zaključek: Metoda merjenja glede na zgodovinski razvoj tovrstnih naprav kaže na razvojni korak v prihodnost, kljub temu da meritve v dani obliki še v celoti ne dosegajo priporočil, ki jih je izdalo mednarodno združenje za inkontinenco. V primeru uporabe večjega števila elektrod je pričakovati izboljšanje omenjene pomanjkljivosti, možna pa je tudi razširitev funkcionalnosti, in sicer v primeru izdelave samostojne naprave na principu kapacitivne metode, ki je predstavljena v prispevku.


Celoten članek