00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Označitev proksimalnega krna obraznega živca za odloženo rekonstrukcijo živca po odstranitvi vestibularnega švanoma

Vojin Milojković, Janez Rebol

1Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, Maribor, Slovenija; 2Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za nevrokirurgijo, Maribor, Slovenija; 3Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor
Dopisovanje

Doc. dr. Janez Rebol
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za otorinolaringologijo,
cervikalno in maksilofacialno kirurgijo,
Ljubljanska 5, SI–2000 Maribor,
Slovenija
Telefon +386 23211303
E-pošta: janez.rebol@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Z označitvijo krna obraznega živca ob možganskem deblu je možna poznejša uspešna rekonstrukcija obraznega živca.

Poročilo o primeru: Predstavljena bolnica je bila operirana zaradi večjega rezidualnega vestibularnega švanoma z retrosigmoidnim pristopom, ob odstranitvi katerega je bil poškodovan obrazni živec. Krn živca smo označili s kovinsko sponko, da bi ga naknadno lahko identificirali. S  translabirintnim pristopom smo pozneje napravili anastomozo s suralnim živcem med obraznim živcem v mastoidu in krnom v pontocerebelarnem  kotu. Poseg smo izvedli mesec dni po odstranitvi tumorja.

Zaključek: Bolnico smo sledili več kot dve leti po operaciji. Dosegla je zelo dober funkcionalen rezultat, kar potrjuje, da z odloženo rekonstrukcijo  in interponatom suralnega živca res lahko dosežemo dober rezultat.


Celoten članek