00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Penetrantna poškodba torakalne aorte zaradi serijskega zloma reber

Ivana Glumbić, Zvonko Borovšak, Jože Antonič, Vojko Flis
Dopisovanje

Doc.dr. Vojko Flis, dr.med.
Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, SI-2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211291
E-pošta: vojko.flis@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Poškodbe prsnega koša se pojavljajo pri 10-15 % vseh poškodb. Tope poškodbe prsnega koša, ki jih spremljajo serijski zlomi reber, so obremenjene z visoko obolevnostjo in umrljivostjo. Nestabilne zlome prsnega koša lahko zdravimo konservativno z ustrezno analgezijo, asistirano ventilacijo in čiščenjem bronhialnih izločkov. Toda takšno zdravljenje ne preprečuje poškodb, ki se lahko pojavijo zaradi zlomljenih reber, ki štrlijo v prsno votlino. Štrleče konice reber na levi strani prsnega koša lahko poškodujejo torakalno aorto. Take poškodbe so značilne za paravertebralne serijske zlome reber, za katere zaenkrat ne obstaja varen in splošno sprejet način osteosinteze.


Poročilo o primeru: Prikazan je primer 68-letnega moškega z obojestranskim serijskim zlomom reber in nestabilnim prsnim košem. Poškodba je bila zdravljena z asistirano ventilacijo. Nekaj dni po poškodbi so zlomljena rebra v višini šestega in sedmega rebra levo predrla descendentno aorto in moški je umrl med oživljanjem in prevozom v operacijsko dvorano zaradi hemoragičnega šoka.


Zaključek: Paravetebralni serijski zlomi reber na levi strani prsnega koša lahko povzročijo penetrantno poškodbo torakalne aorte. Za take poškodbe zaenkrat ne obstaja varen in splošno sprejet način osteosinteze.


Celoten članek