00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Perforacija želodca v neonatalnem obdobju

Stojan Potrč, Jagrič Tomaž, Miksić Mirjana, Sukič Klavdija
Dopisovanje

Doc. dr. Stojan Potrč, dr. med.
Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, Ljubljanska 5, SI-2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211301
E-pošta: stojan.potrc@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Perforacija v neonatalnem obdobju je redko, življenje ogrožujoče klinično stanje. Najpogosteje se pojavi pri kritično bolnih novorojenčkih, ki so zdravljeni v neonatalni intenzivni enoti. Poznanih je več možnih vzrokov, vendar ostajata etiologija in patogeneza v mnogih primerih nepojasnjena. Nedonošenost in nizka porodna teža sta znana dejavnika tveganja.


Poročilo o primeru: Predstavljamo primer fantka, gestacijske starosti 29. tednov, ki je bil rojen z urgentnim carskim rezom zaradi abrupcije placente. 4. dan po rojstvu smo opažali distenzijo abdomna ter hitro napredujoče šokovno stanje. Rentgenogram abdmna je potrdil pnevmoperitonej. Ob urgentni kirurški eksploraciji je bila ugotovljena perforacija želodca, ki je bil zašita po eksciziji okolnega ishemičnega tkiva.


Zaključek: Perforacija želodca pri novorojenčku je kirurška urgenca z visoko smrtnostjo. Za izboljšanje prognoze sta pomembna zgodnja prepoznava in čimprejšnji kirurški poseg ob agresivnem podpornem zdravljenju.


Celoten članek