00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Pomen vitamina D za zdravje ljudi

Maja Šikić Pogačar, Dušanka Mičetić Turk

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Maja Šikić Pogačar
Medicinska fakulteta
Univerza v Mariboru
Taborska ulica 8
2000 Maribor
E–pošta: maja.sikic@um.si

Izvleček

Vitamin D označuje skupino kemično sorodnih spojin z antirahitičnim delovanjem. Trenutno definiranje optimalnega statusa temelji na določanju serumskih koncentracijah 25–hidroksi vitamina D [25(OH) D]. V organizem se lahko vnese s hrano (predvsem mastno ribo, mlekom, z obogatitvenimi živili ter s prehranskimi dodatki), ali pa se sintetizira v koži po izpostavitvi kože soncu. Vlogo in pomen vitamina D so podrobneje preučili pri rahitisu, ki so ga skoraj izkoreninili s dodajanjem vitamina D prehrani. V zadnjem času je prišlo do ponovnega velika zanimanja za vitamin D, ker so številne opazovalne študije dokazale pomembnost vitamina D, ne samo pri zdravi kostni gostoti, temveč tudi pri kardiovaskularnih, nalezljivih, imunskih, metaboličnih, degenerativnih boleznih in raku. Kljub temu imajo številni zdravi otroci in odrasli pomanjkanje, kar je še bolj izraženo pri posameznikih s kroničnimi boleznimi, predvsem pri boleznih gastrointestinalnega trakta. V prihodnosti bo opredelitev različnih funkcionalnih učinkov vitamina D omogočila individualiziran pristop k dodajanju vitamina D glede na zdravstveno stanje in tveganje posameznika za določene bolezni ter njegov odgovor na dodajanje vitamina D.


Celoten članek