00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Predstavitev primera: Pelvični absces kot zaplet carskega reza in histerektomije

Klavdija Krajnc, Iztok Takač, Faris Mujezinović, Matjaž Horvat, Lucija Kuder

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in porodništvo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Klavdija Krajnc, dr. med., Univerzitetni
klinični center Maribor, Klinika za
ginekologijo in perinatologijo,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 23212450
E-pošta: klavdija.krajnc@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Namen prispevka je predstaviti primer pelvičnega abscesa, ki je sledil urgentnemu carskemu rezu in histerektomiji, izpostaviti rizične dejavnike in opisati minimalno invazivno tehniko drenaže abscesa.

Poročilo v primeru: V primeru predstavljamo 30-letno bolnico (gravida 35 4/7), pri kateri je bil opravljen urgentni carski rez. Zaradi atonije maternice in diseminirane intravaskuarne koagulopatije je prišlo do obsežne krvavitve, ki se je ni dalo ustaviti s konzervativnimi pristopi. Čez nekaj dni se je postoperativno okrevanje zapletlo z razvojem abscesa.

Zaključek: Čeprav je pelvični absces redek zaplet ginekoloških operacij, moramo diferencialno diagnostično ob znakih nepojasnjene okužbe pomisliti tudi nanj. V predstavljenem primeru smo absces, ki je nastal kot posledica obsežne krvavitve in okužbe, drenirali z razprtjem enega izmed šivov na krnu vagine in se z minimalno invazivnim postopkom izognili ponovni operaciji.


Celoten članek