00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Prepoznavanje bolnic z visokim tveganjem za napredovanje ploščatoceličnih intraepitelijskih lezij materničnega vratu s ponavljajočo se oziroma trajno okužbo s HPV 16/18: kakšna je vloga biomarkerjev?

Darja Arko, Monika Sobočan, Iztok Takač, Suzana Bračič

Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija; Bolnišnica Graz Sued-West, Oddelek za patologijo, Graz, Avstrija.
Dopisovanje
Asist. Monika Sobočan, dr. med.
Medicinska fakulteta, Univerza v
Mariboru, Taborska ulica 8,
2000 Maribor, Slovenia
Telefon: +386 23212178
E–pošta: monika.sobocan@gmail.com

Izvleček

Spremljanje ploščatoceličnih intraepitelijskih lezij nizke stopnje (PIL-NS) in zgodnje zdravljenje ponavljajočih se ploščatoceličnih intraepitelijskih lezij visoke stopnje (PIL-VS) predstavljata temeljena ukrepa pri preprečevanju raka materničnega vratu. Kljub temu da lahko na podlagi dosedanjih raziskav predvidimo, katera bolnica ima povišano tveganje za ponovni razvoj PIL-VS, ter identificiramo bolnice, ki imajo trajno okužbo s humanim papiloma virusom (HPV) 16 in 18, po konizaciji ostaja več dilem na področju zdravljenja. Ena izmed temeljnih dilem je, kako izbrati ženske, ki potrebujejo agresivno kirurško zdravljenje. Tovrstne ocene z dosedanjimi kliničnimi in patološkimi markerji je potrebno dopolniti z dopolnilno diagnostiko, ki zajema patobiologijo napredovanja bolezni. Napredek v našem razumevanju biologije bolezni kaže, da imajo HPV-metilacija, c-MYC metiliranje gena in ko-ekspresija TPX2 in PD-L1 pozitivno napovedno vrednost pri določanju, katere cervikalne lezije napredujejo v lezije visokega tveganja in katere spontano regresirajo.


Celoten članek