00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Prikaz dveh primerov zastrupitve z ogljikovim monoksidom

Emina Hajdinjak, Andrej Markota, Alenka Strdin Košir, Simona Kirbiš

Center za nujno medicinsko pomoč Maribor, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za intenzivno interno medicino, Maribor, Slovenija; 3Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Andrej Markota, Univerzitetni klinični
center Maribor, Oddelek za intenzivno
interno medicino, Ljubljanska 5,
SI–2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23212471
E–pošta: andrejmarkota@hotmail.com

Izvleček

Namen: Namen prispevka je na primeru dveh bolnikov prikazati uporabo neinvazivnih merilcev ogljikovega monoksida. Znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom so nespecifični; nanjo ponavadi pomislimo ob anamnestičnih podatkih in po izključitvi ostalih vzrokov za nezavest.
 
Prikaz primerov: V prispevku sta opisana primera dveh bolnikov, ki sta bila zastrupljena z ogljikovim monoksidom in bila akutno alkoholno opojena. Iz dostopnih podatkov o bolnikih (najdena na odprtem, nezavestna, brez zunanjih znakov za poškodbo) na tovrstno zastrupitev ni bilo mogoče sklepati; v obeh primerih smo zastrupitev z ogljikovim monoksidom odkrili s pomočjo neinvazivnega merilca ogljikovega monoksida, ki je bil uporabljen v sklopu ABCDE pristopa. Ostale meritve (krvni tlak, krvni sladkor ipd.) niso pojasnile stanja bolnikov. Bolnika sta prejela zdravljenje s kisikom še pred določitvijo ogljikovega monoksida v arterijski krvi in bila po dveh dneh zdravljenja odpuščena brez posledic. Vzroki za zastrupitev z ogljikovim monoksidom so bili izpostavljenost dimu in kajenje ob hkratni zastrupitvi z alkoholom.
 
Zaključek: Uporaba enostavnih, neinvazivnih sistemov za merjenje ogljikovega monoksida lahko olajša postavitev diagnoze zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

 


Celoten članek