00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Primarni leiomiosarkom spodnje votle vene: prikaz primera z radikalno resekcijo in rekonstrukcijo vene

Vojko Flis, Božidar Mrdža, Jan Hansel

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Maribor, Oddelek za žilno kirurgijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Vojko Flis, Univerzitetni klinični center 
Maribor, Oddelek za žilno kirurgijo, 
Ljubljanska 5, SI-2000 Maribor,
Slovenija
E–pošta: vojko.flis@ukc-mb.si

Izvleček

Primarni tumorji spodnje votle vene (v. cava inferior) so izjemno redki; doslej je bilo po svetu poročano le o okoli 300 primerih. Predstavljen je primer 68-letne pacientke, pri kateri je bil tumor najprej odkrit z ultrazvoč- no preiskavo, ki je bila napravljena zaradi stalne tope bolečine v desnem zgornjem kvadrantu trebušne votline. Računalniška tomografija (CT) in jedrska magnetna resonanca (MRI) sta pokazali, da gre za maligno raščo znotraj spodnje votle vene. Pacientka je bila zdravljena s kirurško resekcijo in rekonstrukcijo spodnje votle vene z žil- no protezo iz PTFE. Po posegu je pro- teza delno trombozirala, pacientka pa je utrpela tudi delno pljučno embolijo. Zaradi preprečevanja ponavljajočih se pljučnih trombembolij je bil v spodnjo veno kavo vstavljen filter. Pacientka je dvanajst mesecev po posegu brez lokal- nega recidiva, pojavljati pa so se pričele lokalne, podkožne metastaze, ki so bile sproti odpravljene. Avtorji ob primeru razpravljajo o možnostih zdravljenje te redke bolezni.


Celoten članek