00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Pristop do vrha petrozne kosti pod polžem: prikaz dveh primerov

Janez Rebol, Vojin Milojković, Goran Cvetić

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za otorinolaringologijo in maksilofacialno kirurgijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za nevrokirurgijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Janez Rebol, dr. med.
UKC Maribor, Oddelek za otorinolaringologijo
in maksilofacialno kirurgijo
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Telefon + 386 23211303
E–pošta: janez.rebol@ukc–mb.si

Izvleček

Namen: Namen prispevka je predstaviti infrakohlearni pristop k petroznemu apeksu temporalne kosti.

Poročilo o primeru: Infrakohlearni pristop smo izvedli pri bolniku s holesterinskim granulomom in bolnici s plazmocitomom. Dostopali smo skozi zunanji sluhovod, dvignili timpanomeatalni reženj in zvrtali trikotno/ pravokotno okno, ki je omejeno z notranjo karotidno arterijo, jugularno veno in okroglim oknom polža, vse do petroznega apeksa.

Zaključek: Infrakohlearni pristop k petroznemu apeksu je varna operacija, ki omogoča ohranitev struktur zunanjega sluhovoda in srednjega ušesa. Je najbolj direktna in najmanj invazivna operacija za pristop k petroznemu apeksu. Opisan pristop je primeren tako za drenažo kot za biopsijo procesa v petroznem apeksu temporalne kosti.


Celoten članek