00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Razmerje subendokardne viabilnosti, ambulantno merjenje krvnega tlaka in serumski označevalci srčno-žilnih bolezni pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo

Nejc Piko, Tajda Šrot, Nina Hojs, Sebastjan Bevc, Radovan Hojs, Robert Ekart

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za dializo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za nefrologijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Izr. prof. dr. Robert Ekart, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Klinika za interno medicino,
Oddelek za dializo, Ljubljanska 5,
2000 Maribor, Slovenija
Telefon: + 386 23212725
Fax: + 386 23312684
E-pošta: robert.ekart2@guest.arnes.si
robert.ekart@ukc-mb.si

Izvleček

Namen: Kronična ledvična bolezen je povezana z visoko prevalenco srčnožilnih bolezni. Tehnika meritve pulznega vala nam poda informacije o aortnih tlakih in temelji na neinvazivnih meritvah perifernega pulza. Razmerje subendokardne viabilnosti miokarda kot del analize perifernega pulznega vala je neinvazivna meritev mikrovaskularne prekrvavitve miokarda.

Metode: V naši raziskavi smo pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo analizirali povezavo med razmerjem
subendokardne viabilnosti miokarda, 24-urnimi meritvami krvnega tlaka in serumskimi označevalci za srčnožilne bolezni. S pomočjo aplanacijske tonometrije smo analizirali periferni pulzni val pri 86 bolnikih s kronično ledvično boleznijo. Pri bolnikih, ki smo jih razdelili v dve skupini glede na mediano razmerja subendokardne viabilnosti miokarda, smo merili tudi serumske označevalce srčnožilnih bolezni.

Rezultati: Povprečna starost bolnikov je bila 60±13 let, 65% je bilo moških, povprečna vrednost razmerja subendokardne viabilnosti miokarda je bila 151±34%. Bolniki s kronično ledvično boleznijo v skupini z nižjimi vrednostmi razmerja subendokardne viabilnosti miokarda (<151%) so imeli statistično značilno nižji hemoglobin (p=0.002) ter višje vrednosti NT-proBNP (p=0.034), serumskega fosforja (p=0.04), augmentacijskega indeksa (p=0.003), 24h pulza (p=0.004) in 24h pulznega tlaka (p=0.003).

Zaključek: Bolniki s kronično ledvično boleznijo, ki imajo vrednosti razmerja subendokardne viabilnosti miokarda pod 151%, imajo višje tveganje za srčnožilne bolezni.


Celoten članek