00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Razprave o medicini in pravu v Mariboru

Vojko Flis, Jelka Gorišek, Vesna Rijavec

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Področje medicine in prava se v različnih državah obravnava zelo različno, zato so primerjave med posameznimi pravnimi sistemi na interdisciplinarnem področju prava in medicine zapletene (1, 2, 3). Ponekod se to področje zaradi obsežnosti in zapletenosti predava kot poseben predmet na pravnih fakultetah, v Sloveniji pa se je to področje pričelo bolj poglobljeno obravnavati v okviru letnih srečanj med zdravniki in pravniki na rednih mednarodnih srečanjih v Mariboru, ki jih je bilo doslej že dvajset. Tradicionalna mednarodna letna srečanja v Mariboru so namenjena obravnavi tem, v katerih se srečujeta dve stroki: medicinska in pravna. Občasno se njunim pogledom pridružijo še pogledi strokovnjakov drugih strok. Izbor tem sledi aktualnim problemom, ki jih je treba najprej bolje razumeti, da jih je mogoče uspešno reševati. V tem prispevku želimo prikazati, kakšne so bile poglavitne smernice razprav posameznih srečanj in njihov učinek na razvoj medicinskega prava v Sloveniji.


Celoten članek