00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Razvoj kliničnega tutorstva na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru

Sebastjan Bevc, Petra Rižnik

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Center za izobraževanje v medicini, Laboratorij kliničnih veščin, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Petra Rižnik, dr. med.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, OE Splošno zdravstveno
varstvo, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija
Telefon + 386 41983957
Fax + 386 23312393
E–pošta: petra.riznik@gmail.com

Izvleček

Mlajša medicinska fakulteta v Sloveniji je Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru. Že od ustanovitve uspešno vključuje študente v študijski proces, kar je pripomoglo k vzpostavitvi sistema tutorstva in s tem tudi novega načina ocenjevanja študentov, objektivnega strukturiranega kliničnega izpita, ki je bil vpeljan skupaj s kliničnim tutorstvom. Prispevek se osredotoča na razvoj kliničnega tutorstva in posledično implementacijo objektivnega strukturiranega kliničnega izpita kot oblike ocenjevanja študentov na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.


Celoten članek