00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Sistemske napake kliničnih raziskav

Dušica Pahor

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Kljub skrbnemu planiranju in izvajanju kliničnih raziskav se ne moremo izogniti sistemskim napakam v samem postopku raziskave. Omenjene napake v klinični raziskavi lahko vodijo do zaključkov, ki niso realni; razlike lahko povečamo, pomanjšamo ali celo obrnemo. Ugotovitev vzroka napak in njihov obseg so izjemnega pomena za klinično raziskavo. Večja je sistemska napaka ali »bias«, večja je možnost za napačne statistične rezultate. Sistemske napake so tako stalna nevarnost za klinične raziskave. Raziskava, pri kateri je prisotna vsaj ena sistemska napaka, velja za neustrezno.


Celoten članek