00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Sledenje žensk z atipičnimi žleznimi celicami v brisih materničnega vratu

Ana Planinc, Alenka Repše Fokter, Rastko Goluh

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; 2Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za patologijo in citologijo, Celje, Slovenija
Dopisovanje

Alenka Repše Fokter
Telefon +386 41377759
Fax +386 34915621
E–pošta
alenka.repse–fokter@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Interpretacija žleznih sprememb v brisih materničnega vratu je težka in za citologa še vedno predstavlja velik problem. V raziskavi smo želeli ugotoviti delež atipičnih žleznih celic (AŽC) v brisih materničnega vratu (BMV) in pogostnost kliničnopomembnih diagnoz.

Metode: Naredili smo retrospektivno analizo 199.265 BMV v 6–letnem obdobju. Ugotavljali smo delež AŽC med vsemi pregledanimi BMV in analizirali histološke spremembe pri tistih, pri katerih sta bila opravljena kirurška biopsija in histološki pregled. Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS. Statistična značilnost je bila določena z vrednostjo p < 0,05.

Rezultati: V obdobju med 1. 1. 2003 in 31. 12. 2008 je bilo med vsemi pregledanimi BMV 745 bolnic z AŽC (0,4 %). Povprečna starost pacientk je bila 41 let (17–65). S histološkim pregledom smo našli klinično pomembne spremembe pri 79 bolnicah (45,9 %). 63 pacientk je imelo CIN visoke stopnje (2/3), pri 4 je bil ugotovljen adenokarcinom in situ, v 12 primerih pa smo ugotovili invazivni karcinom (5 adenokarcinomov endometrija, 5 ploščatoceličnih karcinomov in dva druga). 26 pacientk je imelo CIN 1, dve žlezne spremembe nizke stopnje, 65 (37,8 %) pacientk pa je imelo normalen histološki izvid.

Zaključek: AŽC so redka sprememba v BMV, a je zaradi visokega deleža klinično pomembnih diagnoz prognostično in terapevtsko pomembna, zato je potrebno te bolnice skrbno spremljati.


Celoten članek