00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Spectral domain optična koherentna tomografija za odkrivanje glavkoma

Dejan Vrzel, Tomaž Gračner

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za oftalmologijo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za očesne bolezni, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Dejan Vrzel, dr. med.
Ulica heroja Lacka 68,
2230 Lenart v Slovenskih goricah,
Slovenija
Telefon +386 31879421
E–pošta: dejan.vrzel@gmail.com

Izvleček

Namen: Ovrednotiti diagnostično zmožnost meritev debeline mrežnice makule in debeline mrežničnih vlaken (RNFL) ob papili vidnega živca, izmerjene s spectral domain optično koherentno tomografijo (SD–OCT) za odkrivanje glavkoma.
 
Metode: V to prospektivno klinično raziskavo je bilo vključenih 37 oči 20 bolnikov z glavkomom in 30 oči 16 zdravih posameznikov. S SD– OCT smo izmerili debelino mrežnice makule po standardnem protokolu ”Macular Cube 512x128” in debelino RNFL ob papili vidnega živca po standardnem protokolu ”Optic Disc Cube 200x200”. Z določanjem površine pod Reciever Operating Characteristics (AROC) krivuljo in senzitivnosti pri določeni specifičnosti smo ocenili diagnostično zmožnost vseh merjenih parametrov za odkrivanje glavkoma. Najboljša parametra debeline mrežnice in debeline RNFL smo primerjali med sabo
 
Rezultati: Med zdravimi posamezniki in bolniki z glavkomom so se pokazale signifikantne razlike pri vseh merjenih parametrih debeline RNFL ob papili vidnega živca in vseh parametrih debeline mrežnice makule, razen na področju fovee (p = 0,322). Največja AROC s senzitivnostjo pri > 90 % specifičnosti med meritvami debeline RNFL ob papili vidnega živca je bila pri povprečni debelini RNFL (AROC 0,95; senzitivnost 76 %). Največja AROC s senzitivnostjo pri > 90 % specifičnosti med meritvami debeline mrežnice makule je bila pri debelini spodnjega notranjega področja (AROC 0,90; senzitivnost 78 %). Med AROC teh dveh parametrov ni bilo statistično pomembne razlike (p = 0,208).
 
Zaključek: Pri ločevanju glavkomskih bolnikov in zdravih posameznikov s SD–OCT imajo parametri meritev debeline mrežnice makule primerljivo diagnostično vrednost s parametri meritev debeline RNFL ob papili vidnega živca.

Celoten članek