00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Učenje s simulatorji – novo obdobje v izobraževanju kirurgov

Dušica Pahor

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Z odprtjem nove stavbe Medicinske fakultete Univerze v Mariboru s sodobnim simulacijskim centrom so bile v septembru 2013 dane popolnoma nove možnosti za izobraževanje specializantov s simulatorji.

Celoten članek