00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Učinki gabapentina in etanola na regulirano celično smrt astrocitov v primarni kulturi

Paulina Hutyrova, Jan Stangelj, Metoda Lipnik Štangelj

Univerza Komenskega v Bratislavi, Medicinska fakulteta, Bratislava, Slovaška; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za nevrokirurgijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za kirurgijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Ljubljana, Slovenija;
Dopisovanje

Red. prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj,
dr. med., mag. farm., Univerza v
Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut
za farmakologijo in eksperimentalno
toksikologijo, Korytkova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 15437330
Fax: +386 15437331
E-pošta: metoda.lipnik-stangelj@mf.uni-lj.si

Izvleček

Namen: V raziskavi smo proučevali vpliv gabapentina na regulirano celično smrt astrocitov v primarni kulturi. Astrociti so relativno odporni na propadanje po apoptotični poti, zato nas je zanimalo, kakšen je vpliv različnih koncentracij gabapentina na apoptozo in nekroptozo kot drugo obliko regulirane celične smrti. Dodatno nas je zanimalo, kakšen je vpliv gabapentina na smrt astrocitov, ki so bili izpostavljeni etanolu.

Metode: Kot eksperimentalni model smo uporabili primarne kulture astrocitov, ki smo jih pridobili iz možganske skorje novorojenih podgan. Celice smo izpostavili različnim koncentracijam gabapentina
oz. kombinacijam gabapentina in etanola ter s pomočjo pretočne citometrije določili deleže živih, zgodnje apoptotičnih, nekroptotičnih in sekundarno nekrotičnih celic.

Rezultati: Učinek gabapentina na zgodnjo apoptozo in nekroptozo astrocitov je odvisen od koncentracije; medtem ko v koncentracijah do 10 μg/ml gabapentin nima vpliva na smrt astrocitov, se pri višjih koncentracijah poveča delež nekroptotičnih celic. Sočasna izpostavljenost celic gabapentinu (10 μg/ml) in etanolu (100 mM) za 24 ur ne vpliva značilno na celično smrt, sproženo z etanolom. Pri celicah, ki so kronično izpostavljene etanolu (50mM) 7 dni, gabapentin rahlo zmanjša delež nekroptotičnih celic.

Zaključek: Gabapentin v koncentracijah do 10 μg/ml ne vpliva na viabilnost astrocitov. Sočasna izpostavljenost astrocitov etanolu in gabapentinu za 24 ur ne zmanjša toksičnosti etanola. Pri astrocitih, ki so kronično izpostavljeni etanolu, gabapentin rahlo zmanjša vpliv etanola na nekroptozo.


Celoten članek