00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Učinkovitost zdravljenja sindroma policističnih jajčnikov z metforminom

Polonca Ferk, Ksenija Geršak, Maša Samojlenko, Katja Jerenec

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in porodništvo, Ljubljana, Slovenija; Univerzitetni klinični center Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
Dopisovanje
doc. dr. Polonca Ferk, Univerza v 
Mariboru, Medicinska fakulteta,
Taborska ulica 8,
SI–2000 Maribor, Slovenija
Telefon + 386 22345821
Fax + 386 22345820
E–pošta: polonca.ferk@guest.arnes.si

Izvleček

Metformin je peroralni antidiabetik, potencialno učinkovit tudi v terapiji bolnic s sindromom policističnih jajčnikov (PCOS). Med bolnicami s PCOS prihaja do opaznih razlik v farmakološkem odzivu na metformin, kar je verjetno posledica kliničnih, biokemijskih,  genetskih in drugih dejavnikov. V prispevku navajamo kratek pregled ugotovitev dosedanjih kliničnih študij učinkovitosti zdravljenja bolnic s PCOS z  metforminom ter hkrati povzemamo preliminarne rezultate retrospektivne farmakogenetske študije na vzorcu slovenskih bolnic s PCOS. Sodobno znanje farmakogenetike si počasi, a vztrajno utira pot v klinično prakso ter postaja pomemben segment obravnave bolnikov in eden od temeljev osebne medicine – medicine prihodnosti.

Celoten članek