00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Umrljivost novorojenčkov na območju Maribora 1997-2008

Silva Burja, Milena Treiber, Andreja Tekuc-Golob, Iztok Takač, Dušanka Hajdinjak, Marijana Gajšek-Marchetti, Dušica Mičetić-Turk

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija; 3Univerziteni klinični center Maribor, Oddelek za socialno medicino in medicinsko statistiko, Maribor, Slovenija; 4Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za znanstveno raziskovalno delo, Maribor, Slovenija.
Dopisovanje
Doc. dr. Silva Burja, dr. med.
Univerza v Mariboru, Medicinska
fakulteta, Katedra za pediatrijo,
Taborska ul. 8, SI-2000 Maribor
Telefon +386 40856396
E–pošta: silva.burja@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Predstaviti povzetek podatkov o umrljivosti novorojenčkov v 12-letnem vzorcu 24044 novorojenčkov, rojenih na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru v obdobju od 1997–2008.
 
Metode: Za študijo smo uporabili podatke kohortnih nizov novorojenčkov iz Nacionalnega perinatalnega informacijskega sistema (NPIS) za obdobje 1997–2008, osnovanih na datumih rojstva in smrti. Univerzitetni klinični center v Mariboru skrbi za populacijo severovzhodne Slovenije, kjer se je v izbranem 12-letnem obdobju rodilo 24044 živorojenih novorojenčkov. Letne kohorte smrti novorojenčkov smo analizirali po gestacijski starosti (GS), porodni teži (PT), po starosti ob smrti in njenem vzroku.
 
Rezultati: Povprečna stopnja umrljivosti novorojenčkov v celotni 12-letni preiskovani skupini je bila 2,2 na 1000 živorojenih z GS 28–42 tednov in 4,7 na 1000 živorojenih z GS 22–42 tednov. Najmanjša skupina z izjemno nizko porodno težo (INPT) < 1000 g je bila odgovorna za okoli 50 % vseh smrti novorojenčkov, skupina s PT 1000–1500 g za okoli 20 %, novorojenčki s PT 1500–2500 g za 10 % in novorojenčki s PT > 2500 g za 20 %. Najvišji odstotek smrti novorojenčkov (54 %) so predstavljale smrti zaradi izjemne nezrelosti.
 
Zaključek: Nihanja stopenj umrljivosti novorojenčkov v opazovanih 12 letih so predvsem v letih 1997–2005 v direktni povezavi s številom novorojenčkov z INPT. Toda v zadnjih štirih letih opazovanega 12-letnega obdobja smo, kljub visoki stopnji rojevanja prezgodaj rojenih, priča očitno znižani stopnji umrljivosti novorojenčkov ali boljšemu kazalniku kvalitete perinatalnega varstva. Analiza kazalnikov kvalitete v perinatologiji je obvezni del klinične prakse.

Celoten članek