00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Vloga indeksov prostih lahkih verig pri diagnozi multiple skleroze in njihova povezava s kliničnimi znaki

Sanja Karakatič, Jožef Magdič, Sašo Karakatič, Tomaž Omerzu, Evgenija Modrič, Tanja Hojs Fabjan

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta; Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za nevrološke bolezni, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za nevrologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko, Maribor, Slovenija; 5Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Sanja Karakatič, Smetanova ulica 80,
2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 41999801
E-pošta: karakatic.sanja@gmail.com

Izvleček

Namen: Proste lahke verige (PLV) v cerebrospinalni tekočini (CST) predstavljajo obetajoč biooznačevalec za diagnozo multiple skleroze (MS), vendar je njihovo vključitev v diagnostična merila potrebno podpreti z dodatnimi študijami. Prav tako je slabo proučena njihova povezava s kliničnimi znaki ob prvem zagonu MS. Namen raziskave je bil opredeliti diagnostični pomen indeksov PLV in raziskati njihovo povezavo s funkcionalnimi sistemi (FS) pri novonastali MS.

Metode: V raziskavi je sodelovalo 71 bolnikov, ki so jim bili odvzeti parni vzorci CST in seruma, iz katerih so bili izračunani kapa in lambda indeksi PLV. Vključeni so bili bolniki z nevnetnimi nevrološkimi boleznimi (ne-MS, n = 29) in novonastalo MS (MS, n = 42). Slednji so bili glede na število začetnih simptomov razdeljeni na mono- in polisimptomatske. Prizadetost FS je bila opredeljena v skladu z razširjeno lestvico stopnje prizadetosti (angl. Expanded Disability Status Scale, EDSS).

Rezultati: Pri sočasnem upoštevanju obeh indeksov PLV, spola in starosti bolnikov je bila diagnostična natančnost večja (AUC 0,991, senzitivnost 95,5 %, specifičnost 95,8 %) kot pri posamezni uporabi lambda (AUC 0,677, senzitivnost 68,0 %, specifičnost 60 %) ali kapa (AUC 0,957, senzitivnost 88,5 %, specifičnost 88,0 %) indeksa. Med mono- in polisimptomatskimi bolniki ni bilo razlik v lambda (U = 78,0, p = 0,749) ali kapa (U = 820, p = 0,885) indeksih. Indeksa prav tako nista povezana z EDSS.

Zaključek: Indeksa PLV sta potencialno uporabna diagnostična biooznačevalca. Ne razlikujeta med mono- in polisimptomatskim začetkom bolezni. Prav tako nista povezana z oceno po EDSS lestvici.


Celoten članek