00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Vpliv kombiniranega nadaljevalnega zdravljenja na simptomatiko in kvaliteto življenja otrok s hiperkinetično motnjo: prospektivna opazovalna študija

Saška Venek, Hojka Gregorič Kumperščak

Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje na Gorenjskem, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za pediatrijo, Oddelek za otroško in mladostniško psihiatrijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Saška Venek, dr. med., PB Begunje,
Begunje na Gorenjskem 55, 4275
Begunje na Gorenjskem, Slovenija
Telefon: +386 41294150
E-pošta: sasa.venek@gmail.com

Izvleček

Namen: Čeprav je ADHD ena najpogostejših razvojnih motenj, so študije o dolgotrajnem učinku zdravljenja na simptomatiko in kvaliteto življenja (QOL) pičle in nasprotujoče. Namen te študije je bil raziskati učinek kombiniranega (farmakološkega in nefarmakološkega) nadaljevalnega zdravljenja na simptomatiko in QOL otrok z ADHD po začetni stabilizaciji simptomov.

Metode: Sedemnajst otrok z ADHD (M = 8,5 let; 15 dečkov in 2 deklici) je bilo vključenih v prospektivno opazovalno študijo, kjer smo jih ocenili v dveh časovnih razmakih z vprašalniki ADHD Rating Scale, Clinical Global Impression-Severity, Child Health and Illness Profile/Parent Report Form-76.

Rezultati: Po devetih mesecih zdravljenja je ADHD RS pokazal izboljšanje simptomatike v dveh postavkah,
povezanih s pozornostjo (p < 0,05), pri tem je globalna vrednost ostala nespremenjena. Prav tako je CGI-S pokazal izboljšanje v izraženosti motnje (p < 0,05), CHIP-CE pa je pokazal stabilnost in tudi izboljšanje v QOL pri več kot 50 % udeležencev pri štirih od petih domen brez dokazane signifikantne razlike.

Zaključek: Rezultati te raziskave kažejo, da je upravičeno nadaljevati z zdravljenjem ADHD tudi po začetni stabilizaciji simptomov ter da lahko pričakujemo nadaljnjo izboljšanje simptomatike in QOL, kadar je kombinacijsko zdravljenje nadaljevano.


Celoten članek