00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Vstavitev dihalne cevke z uporabo airtraq laringoskopa pri bolnicah z zmerno oteženo vzpostavitvijo dihalne poti

Kamenik Mirt, Vesna Novak Jankovič, Božena Gerjevič
Dopisovanje

Prof. dr. Mirt Kamenik, dr.med. 
Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za anestezijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, Ljubljanska 5, SI-2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211568
E-pošta: mirt.kamenik@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Airtraq je optični laringoskop za enkratno uporabo, ki je oblikovan tako, da olajša vstavitev dihalne cevke pri bolnikih z običajno in oteženo dihalno potjo. Namen raziskave je bil preveriti učinkovitost Airtraq laringoskopa pri bolnikih, pri katerih smo na podlagi predoperativnega pregleda pričakovali povečano tveganje za težko vstavitev dihalne cevke. Pri predoperativnem pregledu smo ocenjevali naslednje napovedne dejavnike za težko vstavitev dihalne cevke: (1) oceno po Mallampatiju, (2) tiromentalno razdaljo, (3) sternomentalno razdaljo in (4) Cormack Lehanov točkovalnik.


Metode: V raziskavo smo vključili 29 bolnic ASA skupine 1-2, ki so bile predvidene za ginekološke operacije. Pri vsaki bolnici smo pred intubacijo s pomočjo Airtraq laringoskopa opravili direktno laringoskopijo z Macintoshovim laringoskopom in ocenili vidljivost grla, odgovor obtočil na laringoskopijo, zasičenost hemoglobina s kisikom in čas do vstavitve dihalne cevke.


Rezultati: Raziskava je pokazala, da je bila vidljivost grla boljša ob uporabi Airtraq laringoskopa kot ob uporabi Macintoschovega laringoskopa (p = 0.02). Srednji arterijski tlak se je med vstavitvijo dihalne cevke statistično značilno povečal (p < 0.05), ob tem sta ostala frekvenca srca in nasičenost hemoglobina s kisikom nespremenjena. Povprečen čas do vstavitve dihalne cevke s pomočjo Airtraq laringoskopa je bil 15 sekund z razponom od 5 do 45 sekund.


Zaključek: Rezultati raziskave kažejo, da je vstavitev dihalne cevke s pomočjo Airtraq laringoskopa hitra in varna pri bolnikih, pri katerih pričakujemo otežene pogoje za vstavitev dihalne cevke.


Celoten članek