00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Zdravljenje materničnih sarkomov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor v obdobju 1996–2011

Iztok Takač, Andraž Dovnik, Darja Arko

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in porodništvo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Prof. dr. Iztok Takač, dr. med., svetnik
Klinika za ginekologijo in perinatologijo
Univerzitetni klinični center Maribor
Ljubljanska 5, 2000 Maribor, 
Slovenija
Telefon +386 23212445
Fax + 386 23212085
E–pošta: iztok.takac@ukc–mb.si

Izvleček

Namen: Maternični sarkomi so redki maligni tumorji s slabšo prognozo od endometrijskih karcinomov. Pričujoča retrospektivna študija predstavlja pregled kliničnih in histoloških značilnosti, zdravljenja in izida zdravljenja pri bolnicah, ki smo jih zaradi materničnih sarkomov zdravili v naši ustanovi v 16–letnem obdobju. 
 
Metode: V obdobju 1996–2011 smo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zdravili 22 bolnic s sarkomom maternice (srednja starost 60,5 let). Podatke smo zbrali retrospektivno iz bolnišničnih in ambulantnih popisov ter iz Registra raka za Slovenijo. Vse tumorje smo klasificirali v skladu z novo FIGO klasifikacijo materničnih sarkomov. 
 
Rezultati: Večina bolnic je pred diagnozo navajala pomenopavzne krvavitve. Najpogostejši histološki podtip je bil leiomiosarkom (50 %), sledila sta mu karcinosarkom (40,9 %) in endometrijski stromalni sarkom (9,1 %). Vse bolnice smo primarno zdravili kirurško, od tega 21 z laparotomijo in eno laparoskopsko. 8 bolnic je prejemalo pooperativno radioterapijo, 4 so prejemale pooperativno kemoterapijo. Progres bolezni smo ugotovili pri 8 izmed 17 bolnic, za katere smo imeli zadostne podatke. 5–letno celokupno preživetje je bilo 44 %. 
 
Zaključek: Celokupno preživetje bolnic, zdravljenih zaradi sarkoma maternice, je v naši raziskavi relativno dobro. Zaradi majhnega števila bolnic in njihove heterogenosti bi bile za zanesljivo analizo dejavnikov, ki vplivajo na preživetje bolnic z materničnim sarkomom, potrebne večje multicentrične raziskave.

Celoten članek