00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Zgodnje odkrivanje metastaz v bezgavkah v vratu pri bolnicah z rakom dojke: vloga ultrazvoka in igelne biopsije

Janez Rebol, Peter Kokol, Boštjan Lanišnik, Iztok Takač, Andraž Dovnik, Nina Fokter Dovnik, Monika Sobočan, Darja Arko

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za otorinolaringologijo, cervikalno in maksilofacialno kirurgijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor , Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za onkologijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

Monika Sobocan, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor
E-pošta: monika.sobocan@gmail.com

Izvleček

Namen: Namen raziskave je bil pridobiti razumevanje porazdelitve odkritih metastaz v vratu pri bolnicah z rakom dojk.


Metode: Skozi retrospektivno analizo smo identificirali 41 bolnic z rakom dojke ter analizirali klinično-patološke značilnosti bolnic in značilnosti potrjenih metastaz v vratu. Pregledali smo podatke bolnic, obravnavanih v naši ustanovi med leti 2010 do 2016, povzete iz medicinske dokumentacije. Diagnozo metastaz v vratu smo potrdili s tankoigelno biopsijo. Glede na prizadetost bezgavk so bile metastaze klasificirane v 6 ravni glede na Robbinsonovo klasifikacijo. Statistično analizo smo opravili s pomočjo programa SPSS. Za analizo smo uporabili deskriptivno statistiko, Pearsonovo korelacijo in multidimenzionalno korespondenčno statistiko.

Rezultati: S pomočjo ultrazvoka vratu smo metastaze odkrili pri 34 bolnicah (85 %). 38 % bolnic je bilo asimptomatskih. V 17 % ni bilo tipnih nobenih bezgavk. Povprečni čas od diagnoze do razvoja metastaz je bil 5,8 let (razpon od 0 do 26 let). 53,7 % metastaz je bilo ugotovljeno na ravni V; IV. stopnja je bila vključena v 19,5 %. 9,8 % metastaz je bilo prisotnih na obeh ravneh. V 75 % so bile metastaze prisotne
samo na eni ravni. Pomembna korelacija (p < 0,01) je bila prisotna med: i) starostjo bolnice in časom od diagnoze do razvoja metastaz v vratu, ii) starostjo in stopnjo bolezni ter iii) stopnjo in videzom konglomeratov.

Zaključek: Metastaze v vratu se pri bolnicah z rakom dojke običajno kažejo poleg položaja v supraklavikularni loži, pa tudi na drugih ravneh. Zaznavanje zgodnjih okultnih metastatskih bezgavk je mogoče z ultrazvočnim pregledom v kombinaciji s citološko punkcijo.


Celoten članek