00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Znanstvenoraziskovalna dejavnost Univerze v Mariboru in pogled v prihodnje

Karin Stana Klainschek

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Spremenjene družbenoekonomske razmere soočajo Univerzo v Mariboru (UM) z novimi izzivi, ki se nanašajo tudi na organizacijo znanstvenoraziskovalnega dela na Univerzi. V prihodnjem obdobju bo potrebno večje povezovanje med posameznimi znanstvenoraziskovalnimi vedami in področji, z namenom doseganja znanstvene odličnosti, višje kakovosti življenja, večje gospodarske rasti regije in s tem trajnostnega razvoja. Univerzitetno okolje omogoča akademsko svobodo, pospešuje kreativno mišljenje in pomaga pri snovanju in uresničevanju novih izvirnih znanstvenih idej, ki niso vedno usmerjene k neposrednemu ustvarjanju nove dodane vrednosti izdelkov in tehnologij. Na drugi strani, zaradi vse večjih zahtev po doseganju višje gospodarske rasti, ponuja razvojno–industrijsko okolje kreativno okolje, ki pa je usmerjeno ciljno na razvoj določenega izdelka. Na poti ustvarjanja in razvoja našega okolja in višje kakovosti življenja ter v skladu z glavnimi znanstvenoraziskovalnimi in razvojnimi usmeritvami evropske skupnosti stopamo skupaj, vsak s svojimi prednostmi in pomanjkljivostmi. Vloga Univerze v tem procesu je povezovalna in koordinacijska z namenom doseganja sinergijskih in trajnostnih učinkov. Vizija, poslanstvo in strategija znanstvenoraziskovalnega dela UM opredeljujejo združevanje poučevanja in raziskovanja, povezovanja različnih področij in dejavnosti ter boljšega in učinkovitejšega prenosa in souporabe znanja.


Celoten članek